Fundacja Likejon - nagłówek
Strona startowa!  
Zobacz film

Milczący przewodnik...

logo-macMilczący przewodnik – pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących” – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Warto wiedzieć:

  1. Nie jest prawdą, że każda osoba g/Głucha może bez problemu zrozumieć pisany tekst!

  2. Język polski dla osób g/Głuchych jest językiem obcym!

  3. Treści w języku polskim, w tym strony internetowe, są dla osób g/Głuchych często niedostępne!

Projekt „Milczący przewodnik” zakłada opracowanie i realizację filmów PJM (Polski Język Migowy) dla głuchych do końca 2013 roku. Filmy mają wyjaśniać jak załatwiać najważniejsze sprawy i wypełniać formularze w Urzędach Pomocy Społecznej np. MOPR MOPS PCPR oraz w Urzędach Pracy. Jest to pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych, który mamy nadzieję rozszerzy się o inne obszary administracji publicznej. Filmy zostaną umieszczone na stronach www urzędów przy pomocy specjalistycznej platformy wideo.

Cel głównym projektu:

Wzrost poziomu dostępności informacji publicznej za pośrednictwem stron www dla osób niesłyszących zamieszkujących województwo lubelskie poprzez uruchomienie innowacyjnych mechanizmów wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego.

Grupą beneficjentów zadania publicznego będą osoby niepełnosprawne (głuche i słabosłyszące) będące klientami urzędów, ośrodków pomocy społecznej (m.in. MOPS-ów, ROPS– ów, PCPR-ów, PUP-ów) w województwie lubelskim na etapie realizacji projektu.

Dlaczego realizujemy ten projekt:

Niedostosowanie urzędów w zakresie obsługi do potrzeb osób głuchych i słabo słyszących.

Zaledwie 1 strona www powiatowych urzędów pracy (spośród 24) woj. Lubelskim monitorowanych przez Nas posiadała tłumaczenie treści na język migowy. (www.pupchelm.pl) i to w ograniczonym zakresie bez tłumaczenia formularzy opisując jedynie procedury. Pozostałe strony nie zawierały żadnych usprawnień dla osób głuchych i niedosłyszących uwzględniając strony samorządów i ich jednostek organizacyjnych (PUP,PCPR,OPS). Swoistym paradoksem jest konieczność złożenia wniosku o zapewnienie tłumacza w języku migowym, który w żadnej z monitorowanych stron jst i ich jednostek organizacyjnych nie był przetłumaczony na język migowy. Wniosek jest jeden, żeby otrzymać wsparcie darmowego tłumacza w urzędzie potrzebujesz przyjść z tłumaczem.

Osoby głuche i słabo słyszące są zagrożone wykluczeniem społecznym w tym wykluczeniem cyfrowym nie mogą korzystać z e-administracji na tym samym poziomie jak inni obywatele. Jakość ich życia się stale obniża, ponieważ nie mogą w pełni korzystać z korzyści płynących z rozwoju technologicznego. Dodatkowo czynnikiem pogarszającym ich sytuację jest fakt, że aż 43% osób niepełnosprawnych w ogóle nie korzysta z Internetu i komputera (PFRON, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej).logo-macMilczący przewodnik – pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących” – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

 
 
 
 
Do góry!   Drukuj!   Mapa serwisu!
Nasz profil na Facebooku!  
Copyright © 2009-2013 Fundacja Likejon
polityka prywatności | nota prawna
Lublin, Warszawa, Kraków, Rzeszów, Białystok, Kielce, Radom - od nas to rzut moherowym beretem!